KONTAKT

Kamila Chomicz urodzona w Gdańsku w 1980 r. obecnie mieszka w Lisewcu. Absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego, wydział Biologia, specjalizacja molekularna i Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie specjalizacja, reżyseria. Uczęszczała do Studium Fotografii Artystycznej. Ukończyła kursy: pedagogiczny, animatorów profilaktyki środowiskowej i inne. Współpracuje z instytucjami i organizacjami kultury w Gdańsku, Meksyku i Europie. Współtworzy Fundację MI-RO-RO oraz zajmuje się indywidualną działalnością artystyczną.

Strony realizowanych projektów:
www.lagunubacalar.net,
www.zycienaziemi.pl,
www.kamilachomicz.pl

Adres e-mail: chomiczkamila@gmail.com